Comunitats de propietaris

Administració i Gestió de Comunitats de propietaris

  • Administració de Finques.
  • Legalització i portar llibres d'actes.
  • Cobrament de Rebuts Bancaris.
  • Venda d'Assegurances Sobre Immobles.
  • Lloguers.
  • Contractació d'Industrials per a reparacions, etc.