Àrea legal

ESPECIALISTA EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT I RESPONSABILITAT CIVIL

CIVIL

 • Separacions, Divorcis i Parelles de fet
 • Desnonaments i Contractes d'Arrendaments d'Immobles.
 • Reclamacions de Quantitat.
 • Herències.
 • Execucions Hipotecàries dineràries i d'Aliments.

PENAL

 • Defensa Penal en Tot tipus d'Afers (Alcoholèmies, Robatoris, furts, estafes, etc.).
 • Responsabilitat civil derivada del delicte.
 • Reclamació de Danys Com acusació en qualsevol tipus de procediment.
 • Defensa de Menors.
 • Assistència Urgent al Detingut a qualsevol comissaria.

VIOLÈNCIA DOMÈSTICA I DE GÈNERE (Especialista titulada)

ESTRANGERIA

 • Nacionalitat.
 • Tramitació de Documents d'Estrangeria.
 • L'arrelament.
 • Reagrupació familiar.

LABORAL

 • Acomiadaments.
 • Reclamacions de Quantitat.
 • Incapacitats.
 • Reclamació per sancions.
 • Reclamacions per baixes d'accident laboral.