Nota Legal

AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l'empresa ANA Mª GALLEGO PUERTAS. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.anagallegoabogada.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a ANA Mª GALLEGO PUERTAS, Advocada, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l' únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a ANA Mª GALLEGO P UERTAS, Advocada, o a tercers. ANA Mª GALLEGO PUERTAS no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a la pàgina d'Internet de ANA Mª GALLEGO PUERTAS.

Amb els límits establerts a la llei, ANA Mª GALLEGO PUERTAS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a la seva pàgina d'Internet. Els continguts i informació de la pàgina d'Internet de ANA Mª GALLEGO PUERTAS están elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

La pàgina d'Internet de ANA Mª GALLEGO PUERTAS pot contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, ANA Mª GALLEGO PUERTAS no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de ANA Mª GALLEGO PUERTAS o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de ANA Mª GALLEGO PUERTAS.