Política de privacitat

D'acord amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/99 de 13 de desembre, així com en el seu Reglament d'Aplicació (Reial Decret 1720/2007), ANA MARÍA GALLEGO PUERTAS es compromet a utilitzar únicament les dades que li sol·licitem per tal de GESTIÓ de CONTACTES PROFESSIONALS I / O PROVEÏDORS PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS JURÍDICS ALS CLIENTS.

Les dades formaran part d'un fitxer automatitzat degudament inscrit a l'Agència de Protecció de Dades. Si desitja exercir qualsevol dels drets emparats a la Llei (accés, rectificació, cancel·lació o oposició), dirigeixi un escrit a l'adreça postal ANA MARÍA GALLEGO PUERTAS en PASSEIG DE LA MUNTANYA, 56, LOCAL B GRANOLLERS, 08402 (BARCELONA), o enviï un correu electrònic a (Necessites javascript per veure aquest correu-e) 

Responsabilitat de l'arxiu

El responsable del fitxer ANA MARÍA GALLEGO PUERTAS posa en el seu coneixement que disposa d'un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal així com d'un arxiu documental general contenint dades personals denominats, tots dos: EXPIEDIENTES DE CLIENTS

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclussius fins de: GESTIÓ DELS CASOS I ASSESSORAMENT JURÍDIC.

Els destinataris de la informació són totes les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments, compartiments, locals i ens socials en els quals s'organitza ANA MARÍA GALLEGO PUERTAS, així com els estaments oficials que per llei exigeixin la cessió.

Les respostes a les preguntes plantejades en el present formulari tenen caràcter OBLIGATORI.

La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com a conseqüència la impossibilitat de ser assistit pels nostres serveis.

En tot cas, EL FIRMANT té dret a exercitar els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l'àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre.

El responsable del fitxer és ANA MARÍA GALLEGO PUERTAS. Per exercitar els drets esmentats, i per a qualsevol aclariment, pot dirigir-se per escrit a ANA MARÍA GALLEGO PUERTAS en PASSEIG DE LA MUNTANYA, 56, LOCAL B GRANOLLERS. 08402 o per correu electrònic a: (Necessites javascript per veure aquest correu-e)

Assabentat i conforme amb el que s'exposa en l'apartat anterior, per la present, CONSENTEIXO EXPRESSAMENT I AUTORITZO a ANA MARÍA GALLEGO PUERTAS per que tracti les dades personals que voluntàriament cedeixo en documents adjunts, d'acord amb el que disposa la Llei 15/1999 de 13 de desembre. En limitant la referida autorització al compliment dels fins directament relacionats amb les funcions legítimes del cessionari en l'àmbit de la institució, els seus departaments, ens col·laboradors i institucions annexes, així com la cessió als estaments oficials públics i privats oportuns necessaris per a l'eficaç exercici de les seves atribucions i el compliment del seu objecte.